Contributie

Contributie tabel 2020

 
Lidsoort Categorie Geboortejaar Contributie 2020
      AAC AU Cntr AU WL Totaal Student
Wedstrijdatleet Senioren/masters 2000 en eerder € 287.50 € 17.45 € 23.55 € 328.50 € 256.63
  Junioren A/B 2001-2004 € 213.15 € 16.15 € 14.70 € 244.00 € 190.71
  Junioren CD 2005-2008 € 200.65 € 16.15 € 14.70 € 231.50  geen korting
  Pupillen A/B/C 2009-2012 € 169.45 € 15.30 € 8.25 € 193.00  geen korting
  Pupillen mini 2013 € 169.45 € 15.30   € 184.75  geen korting
  Lopers (1tr/wk) 2000 en eerder € 195.50 € 17.45 € 23.55 € 236.50  geen korting
Recreant Regulier 2000 en eerder € 287.50 € 17.45   € 304.95 € 233.08
  Lopers (1tr/wk) 2000 en eerder € 195.50 € 17.45   € 212.95  geen korting
Krachtsport 55+ Met trainer   € 218.05 € 17.45 € 0.00 € 235,50  geen korting
Dinsdagochtend Masters dames   € 68.55 € 17.45 € 0.00 € 86.00  geen korting
Licentielid Senioren/masters 2000 en eerder € 10.00 € 17.45 € 23.55 € 51.00  geen korting
               
Inschrijfgeld nieuwe leden         € 20.00  geen korting
 
Toelichting kolom  AAC Verenigingscontributie  
  AU Cntr Atletiekunie, basiscontributie verschuldigd voor elk lid
  AU WL Atletiekunie, wedstrijdlicentie
 

Voor jeugdleden geldt:
-Met Stadspas (groene stip) of aanvraag JeugdFonds Sport mogelijk korting op de contributie. Vragen? Neem contact op met de ledenadministratie.
-Inschrijfgeld voor (cross)competitie wedstrijden is inbegrepen in de AAC contributie

Het studententarief is alleen van toepassing op de lidmaatschapsoorten waar het in de tabel is vermeld. De atleet is het gehele jaar jonger dan 27 jaar en is ingeschreven bij een HBO- of WO-instelling. Voor 1 januari moet een geldig Bewijs van Inschrijving voor het lopende collegejaar worden geupload als document via de MyClub pagina op de website. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan vervalt de studentenkorting automatisch. Vragen? Neem contact op met de ledenadministratie.


Bij betaling in twee termijnen
- worden de kosten van de Atletiekunie (kolom AU Cntr en AU WL) in de eerste termijn in rekening gebracht;
- wordt alleen de vereningingscontributie (kolom AAC) pro rata berekend; 
- bij nieuwe leden wordt ook het inschrijfgeld in de eerste termijn in rekening gebracht;

Lid worden in de loop van het jaar
De kosten van de Atletiekunie (kolom AU Cntr en AU WL) worden op elk moment van het jaar volledig doorberekend. De vereningingscontributie wordt in rekening gebracht naar rato van het aantal hele maanden dat men lid is.

Zie voor meer informatie de "Voorwaarden Lidmaatschap" op de website 

Adres

Baan: Willinklaan 7
1067 SL Amsterdam
Kantine 020-6115040
KvK 40538624
Terug naar boven