Amsterdamse Atletiek Combinatie

Nieuws
De Algemene ledenvergadering van eind maart van dit jaar kon vanwege Corona niet doorgaan. De ledenvergadering is nu geagendeerd voor 21 oktober a.s.
De vergaderstukken staan op het ledendeel van de site
Vanwege de Coronacrisis heeft het Bestuur in overleg met de wedstrijdorganisatie besloten om de C spelen dit jaar niet door te laten gaan.
De wedstrijd zou dit jaar alleen met een beperkt aantal onderdelen en zonder publiek kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd zou de wedstrijd om veel extra voorbereiding vragen waarbij risico's voor besmetting en last minute annulering vanwege een nieuwe opleving van het virus niet kunnen worden uitgesloten
Het Bestuur is van mening dat de beperkte wedstrijd zonder publiek de extra voorbereiding en het nemen van extra risico's niet rechtvaardigt.
 
Vanaf 11 mei kunnen ook de senioren weer gaan trainen. We hebben de trainingsdagen en - tijden aangepast zodat het nooit te druk wordt op de baan.

Kijk bij het onderdeel trainingen voor de actuele trainingsdagen en - tijden.

Hou er rekening mee dat de kantine, de kleedkamers en de krachtruimte gesloten zijn.

Om de gezondheid van iedereen te beschermen heeft het bestuur samen met de trainers een aantal regels opgesteld. Het is belangrijk, dat iedereen zich daaraan houdt.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden, ook als dit een gezinslid betreft.
  • Zorg dat je maximaal 10 minuten vooraf aanwezig bent.
  • Laat waardevolle spullen thuis, je kunt ze niet in de kantine afgeven en er is geen toezicht op.
  • Was voor en na de training je handen en ga voor de training naar de wc. Raak tijdens de training je gezicht zo min mogelijk aan.
  • Gebruik alleen je eigen spullen zoals handdoeken en bidons.
  • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar, de trainers en anderen. Dus geen high fives of ander fysiek contact.
  • Blijf bij je eigen trainingsgroep en ga na de training meteen naar huis.
We gaan ervan uit dat jullie het belang van bovenstaande regels begrijpen. Voor de gezondheid van iedereen is het belangrijk dat jullie deze regels naleven. Indien een atleet zich niet aan de regels houdt en/of aanwijzingen van trainers niet opvolgt, dan kan deze atleet de deelname tot de training ontzegd worden.

Jannie, in memoriam

09 mei 2020
In Memoriam,

AAC ontving het intens verdrietige bericht dat Jannie na een kort ziekbed, veel te vroeg is overleden. Jannie staat bekend als een doener, niets was haar teveel en stond altijd klaar, eigenlijk tot het laatst toe. Men zou kunnen zeggen gestorven in het  "harnas". Zij is bij AAC betrokken geraakt door haar zonen Martijn en Sander, al snel werd zij wedstrijd secretaris vd pupillen, daarna voor de CD junioren, kantine diensten draaien, voor het wedstrijd secretaris thuis was zij een enorme hulp en meer dan 20 jaar hebben Jannie met Helen deze klus geklaard, ondertussen was zij ook bezig met schoon houden van de kantine 2x in de week, zeer plichtsgetrouw en door weer en wind. Iedereen kon altijd rekenen op Jannie. Zij wist precies bij binnen komst in de kantine, wanneer er weer, zoals zij het noemde "vreemde snoeshanen"waren geweest, zij zag dat aan dingen die anders stonden etc. Ook toen haar zonen al lang gestopt waren met atletiek, bleef zij de werkzaamheden verrichten. AAC is Jannie heel veel dank verschuldigd, de leegte die zij achterlaat is bijna niet op te vullen. AAC wenst haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies. Dag Jannie wij zullen je missen. 

Amsterdamse Atletiek Combinatie
 

Trainingen gestart

29 april 2020
Na een lange gedwongen pauze, zijn de pupillen vandaag - 29 april - weer gaan trainen. De ongeveer 37 aanwezige pupillen, verdeeld over a,b,c en mini's, konden zich onder leiding van de enthousiaste trainers uitleven op baan en veld. Vanaf 6 mei aanstaande zullen we ook de junioren tot en met 18 jaar verwelkomen op de baan.

Activiteiten
zondag 4 oktober 2020
Activiteit Clubkampioenschappen AAC Amsterdam
zondag 11 oktober 2020
Activiteit De Sloterplasloop AAC Amsterdam
woensdag 21 oktober 2020
Activiteit Algemene Ledenvergadering Kantine AAC

AAC-MAIL komt vaak in SPAM/ongewenste mail *
Mis geen belangrijke mails!

 Check SPAMBOX 

en markeer AAC-MAIL als ‘veilig’!
 

*Vooral bij hotmail/outlook emailadressen

Vacature klusploeg

AAC is op zoek naar versterking van de klusgroep van AAC, wij zijn heel blij met de mensen die veel zaken voor de vereniging opknappen cq veranderen, maar wat handen erbij zou wel heel fijn zijn. Dus meldt u aan bij secretaris@aacamsterdam.nl, het is leuk om in de vrije uurtjes met elkaar iets te repareren.

Adres

Baan: Willinklaan 7
1067 SL Amsterdam
Kantine 020-6115040
KvK 40538624
Terug naar boven