U bent hier: Home › Vereniging › Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon

 AAC wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. Daarom heeft AAC een vertrouwenscontactpersoon om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen. De vertrouwenscontactpersoon is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur.

Een beroep op de vertrouwenscontactpersoon kan worden gedaan door iedereen die zich slachtoffer voelt van
  • pesten
  • oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid
  • seksuele intimidatie
  • seksueel geweld
  • ongewenste omgangsvormen
  • andere vormen van machtsmisbruik.
Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon van AAC is Mieke Nusse, bereikbaar via:  
 
 
 
   
 
 
   
 

Ogenblik a.u.b. ...